Toezeggingen : Toezegging bij Luchtvaart

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek van de minister met zijn Franse ambtsgenoot over de knelpunten in het luchtruim boven Noordwest-Frankrijk.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Koerhuis, D.A.N. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06479
Datum: 6 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat