Toezeggingen : Toezegging bij Luchtvaart

De Kamer wordt over een half jaar geïnformeerd over de uitwisseling van gegevens tussen vliegmaatschappijen over vliegaso's.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Graus, D.J.G. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06479
Datum: 6 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat