Toezeggingen : Toezegging bij Luchtvaart

De Kamer wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval voor het herfstreces, geïnformeerd over de uitkomsten van de ICAO-conferentie.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Raan, L. van (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06479
Datum: 6 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat