Toezeggingen : Toezegging bij Luchtvaart

De Kamer zal in de volgende voortgangsbrief over het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol worden geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek naar een gedeeltelijke nachtvluchtsluiting.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Boucke, R.M. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06479
Datum: 6 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat