Toezeggingen : Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

De minister voor Langdurige Zorg en Sport zal in een nader te bepalen brief een nadere duiding geven op het arbeidsmarktvraagstuk in relatie tot e-health, slimme zorg en Europa.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Paulusma, W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A02630
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport