Toezeggingen : Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

In een voortgangsrapportage die vóór de zomer komt, zal door de minister voor Langdurige Zorg worden ingegaan op de harmonisering en uniformering van gemeentelijke productcodes.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A02630
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport