Toezeggingen : Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

De minister voor Langdurige Zorg en Sport stuurt de Kamer in het tweede kwartaal van 2023 een voortgangsrapportage over de regeldruk in de zorg. Daarin wordt een reflectie gegeven op twee rapporten, het rapport "Regeldruk in de langdurige zorg; boosdoeners blootgelegd" en de evaluatie "(Ont)Regel de Zorg".

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Agema, M. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A02630
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport