Toezeggingen : Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De minister informeert voor de begrotingsbehandeling de Kamer over mogelijkheden om, in aanvulling op de reeds in gang gezette maatregelen om van het enkel glas af te komen, het hebben van enkel glas aanvullend te normeren.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Grinwis, P.A. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03473
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken