Toezeggingen : Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De minister informeert de Kamer begin 2023 nader over de reikwijdte van de normering ten aanzien van hybride warmtepompen.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Grinwis, P.A. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03473
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken