Toezeggingen : Toezegging bij Functioneren Rijksdienst

De minister van BZK treedt in overleg met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen om te bewerkstelligen dat de voortgang van het programma Werk aan Uitvoering wordt opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk en zal de Kamer hierover informeren.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2020A06981
Datum: 14 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Functioneren Rijksdienst
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken