Toezeggingen : Toezegging bij Functioneren Rijksdienst

In de hoofdlijnenbrief over de versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties, reeds toegezegd voor aanstaande november, zal de minister een eerste update geven van de totstandkoming van de visie op de verbeteringen voor overheidsorganisaties op afstand. De minister informeert de Kamer hierover de komende anderhalf jaar periodiek (eind dit jaar en volgend jaar nog eens).

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2020A06981
Datum: 14 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Functioneren Rijksdienst
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken