Toezeggingen : Toezegging bij Functioneren Rijksdienst

De Kamer ontvangt uiterlijk januari 2023 een brief over hoe de visitatiecommissie ABD eruitziet en over de invulling van de opdracht van de aangekondigde visitatiecommissie.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2020A06981
Datum: 14 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Functioneren Rijksdienst
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken