Toezeggingen : Toezegging bij Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris zegt toe er bij de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op aan te dringen om gemeentes te bewegen de energietoeslag uit te keren als gedupeerde ouders daarvoor in aanmerking komen en de minister te vragen de Kamer daarover nader te informeren.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06759
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn