Toezeggingen : Toezegging bij Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris zegt toe om de aantallen situaties waarin de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) afwijkt van de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) expliciet mee te nemen in de voortgangsrapportages, en daarin waar mogelijk in te gaan op de achtergrond van die afwijking.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06759
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Reactie op zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn