Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.719)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie). 36387-0  Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met...

2024P07028

Stemmingsuitslagen

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES). 36306-12  Amendement van de leden Ceder en White ter vervanging van nr. 10 over een evaluatiebepaling   36306-0  Regels ten behoeve...

2024P07033

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomstverkenning vervolgonderwijs. 31288-1122  Motie van het lid Paternotte c.s. over de mogelijkheden uitwerken om de tegemoetkoming voor de leenstelselgeneratie te verhogen tot het maximumbedrag dat deze generatie is misgelopen...

2024P07031

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024. 21501-02-2884  Motie van het lid Dassen c.s. over in overleg met bondgenoten en de industrie zoeken naar oplossingen om levertijden van luchtverdedigingscapaciteiten en -munitie...

2024P06995

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024. 21501-20-2075  Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de Oekraïense landbouwsector maximaal ondersteunen en Russische ondermijning daarvan tegengaan...

2024P06791

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 36387-25  Motie van de leden Erkens en Grinwis één loket waar huishoudens terechtkunnen voor informatie over verduurzaming en de financiering daarvan   36387-30  Motie van het lid Postma...

2024P06516

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg. 29247-441  Motie van de leden Van Nispen en Dijk over een stop instellen op het sluiten van essentiële onderdelen van ziekenhuizen tot een nieuw kabinet hierover heeft beslist  ...

2024P06520

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen. --1  Gewijzigde motie van de leden Sneller en Zeedijk over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel (t.v.v. 29023-472)...

2024P06654

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en...

2024P06518

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen. 31209-254  Motie van het lid Kostic over de aanbeveling uitvoeren dat natuurinclusief inrichten, bouwen en renoveren moet bijdragen aan de minimumvereisten voor een gebiedsspecifieke Basiskwaliteit Natuur   31209-257  Motie...

2024P06514

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387)

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387). 36387-17  Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan...

2024P06515

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-331  Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals...

2024P06508

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. 36243-17  Motie van het lid Van Vroonhoven over...

2024P06519

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI)

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI). 29628-1215  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde...

2024P06511

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P06509