Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.719)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen). 36440-0  Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)   36440-8  Amendement van de leden Stoffer en Pierik over eenvoudiger niet-Europese kapiteins kunnen inzetten bij algemene...

2024P07051

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023. 36410-VIII-127  Motie van het lid Pijpelink over opties uitwerken voor voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting tot 2050   36410-VIII-128  Motie van het lid Pijpelink over een...

2024P07057

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. 36443-12  Motie van het...

2024P07060

Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad. 36529-4  Brief van de...

2024P07049

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (36334)

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (36334). 36334-10  Nader gewijzigd amendement van het lid...

2024P07046

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad. 36529-2  Brief van de...

2024P07047

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de belastingkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de belastingkamer van de Hoge Raad. 36529-3  Brief van de...

2024P07048

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie. 36514-5  Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk over concrete voorstellen uitwerken voor het verbeteren van de betrokkenheid van jongeren...

2024P07037

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken. 36349-0  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken   36349-7  Amendement...

2024P07039

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. 36349-15  Motie van het lid Van Nispen over een plan van aanpak voor het verkorten van beslistermijnen in asiel- en nareiszaken en het wegwerken van wachtlijsten  ...

2024P07040

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet kinderopvang BES

Motie ingediend bij de Wet kinderopvang BES. 36306-11  Motie van het lid White over actief meedenken bij verzoeken uit de praktijk om te innoveren met de kinderopvang op de BES-eilanden  

2024P07035

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie. 36410-VII-110  Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk over bezien hoe de ambten van decentrale volksvertegenwoordigers aantrekkelijker gemaakt kunnen worden   36410-VII-109  Motie van het...

2024P07036

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector. 32847-1170  Motie van het lid Paternotte c.s. over het voor vve's makkelijker maken om woningen op te toppen door het appartementsrecht te moderniseren   32847-1165  Motie van het...

2024P07038

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Energiewet

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Energiewet. 36378-39  Motie van het lid Erkens over een kenniscentrum opzetten waarbij netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven ondernemers kunnen helpen om een energiehub te realiseren   36378-35  Motie van...

2024P07032