Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.719)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona

Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona. 36142-5  Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona  

2024P07432

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet betaalbare huur

Moties ingediend bij de Wet betaalbare huur. 36496-67  Motie van het lid El Abassi over beleid ontwikkelen om onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden te leggen   36496-66  Motie van het lid Madlener...

2024P07431

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare...

2024P07427

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg. 36410-XVI-150  Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over onderzoeken hoe nieuwe zorgaanbieders vooraf strenger gecontroleerd kunnen worden op financiële stromen...

2024P07061

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht. 33836-96  Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet...

2024P07182

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 36387-43  Gewijzigde motie van de leden Kröger en Beckerman over al dit jaar huishoudens financieel tegemoetkomen voor hoge warmtetarieven (t.v.v. 36387-21)  

2024P07188

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-331  Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals...

2024P07187

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. --1  Nader gewijzigde motie van de leden Palmen en Mohandis over de Kamer informeren over de wettelijke mogelijkheden en implicaties voor het volledig gelijktrekken van de vermogensgrenzen (t.v.v...

2024P07183

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024. --1  Gewijzigde motie van de leden Tuinman en Stoffer over proactief verkennen om samen met de Verenigde Staten op te trekken voor de verdediging...

2024P07184

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten (36412)

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van...

2024P07053

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie. 32813-1381  Motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken   32813-1379  Motie...

2024P07055

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken (36408)

Verdere behandeling van aanhangige stukken (36408). 36408-40  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   36408-41  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen...

2024P07042

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 36530-0  Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 en enige andere onderwijswetten in verband met de landelijke borging van de uitvoering van ondersteuning van scholen en instellingen bij het onderwijs aan...

2024P07043

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025. 36410-VIII-130  Motie van het lid Soepboer over het bedrag van 332 miljoen euro uit het Groeifonds investeren in het direct versterken van de basisvaardigheden  

2024P07058

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

Moties ingediend bij de Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. 36412-21  Motie van het lid Pierik c.s. over onderzoeken hoe dienstverlening ten behoeve van het watersysteem door agrariërs verdisconteerd kan worden...

2024P07054