Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.719)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet. 36403-17  Motie van het lid Tielen over met de NVWA de inzet op het oprollen en bestraffen van illegaal aanbod van vapes met smaakjes aanscherpen  ...

2024P08511

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek. 26643-1167  Motie van het lid Van der Werf over een handreiking ontwikkelen voor gemeenten en andere overheden met relevante en veilige AI-toepassingen   --1  Gewijzigde motie van...

2024P08517

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754)

Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)...

2024P08508

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies. 29521-485  Motie van het lid Boswijk c.s. over het decoratiestelsel op passende wijze moderniseren  

2024P08519

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie. 36476-6  Motie van het lid Diederik van Dijk over zich er in Europees verband voor inspannen dat organisaties zoals Samidoun op de Europese lijst...

2024P08513

Stemmingsuitslagen

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377)

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377). 36377-14  Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen   36377-11  Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking...

2024P08514

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid. 33037-540  Motie van het lid Flach over op korte termijn inzetten op het beperken van de aanwijzing als kwetsbaar gebied in de zin van de Nitraatrichtlijn en niet-NV-gebieden met...

2024P08521

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede

Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede. 31305-455  Motie van het lid Olger van Dijk over de Stichting van de Arbeid laten adviseren over de toekomst van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer   31305-458  Motie van het...

2024P08512

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'. 32793-752  Motie van het lid Daniëlle Jansen over tot een voorstel komen om naleving van de...

2024P08509

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de situatie in Gaza

Moties ingediend bij het debat over de situatie in Gaza. 23432-527  Motie van het lid Ceder c.s. over in bilateraal en Europees verband er bij de Israëlische regering op aandringen het maximale te doen voor de...

2024P08520

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403)

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403). 36403-0  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten   36403-10  Amendement van het lid...

2024P08510

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzameldebat BES

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzameldebat BES. 36410-IV-61  Motie van het lid White c.s. over voor de drie afzonderlijke eilanden monitoren of de stappen die nu gezet zijn voldoende zijn om het bestaansminimum te bereiken  ...

2024P08518

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Moties ingediend bij de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal. 36377-17  Motie van het lid Six Dijkstra   36377-16  Motie van de leden Kathmann en Mutluer   36377-15  Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal...

2024P08516

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. --1  Gewijzigde motie van de leden Koekkoek en Dassen over zo spoedig mogelijk komen tot een nationaal sanctiepakket tegen de...

2024P08008

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme

Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme. 30950-388  Motie van de leden Diederik van Dijk en Flach over verplicht stellen dat nieuwkomers een bezoek brengen aan een locatie zoals het Nationaal Holocaustmuseum in het kader...

2024P07999