Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.873)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring. 36471-93  Motie van het lid Eerdmans over in het verdeelbesluit geen asielopvangplekken opleggen aan gemeenten die deze niet vrijwillig willen aanbieden   36471-85  Motie van het lid Dijk...

2024P12271

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media. 32827-320  Gewijzigde motie van de leden Van Vroonhoven en Ceder over onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan worden dat de regering niet langer kan ingrijpen in besluiten van...

2024P12281

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid. 33037-551  Motie van het lid Flach c.s.   33037-549  Motie van het lid Kostic c.s.   33037-553  Motie van het lid Beckerman c.s.   33037-552  Motie van het lid Grinwis...

2024P12437

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. 31839-999  Motie van de leden Bruyning en Dobbe over het CPT in Straatsburg middels een brief van de Voorzitter verzoeken een inspectie te houden in de...

2024P12274

Stemmingsuitslagen

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2023

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2023. 36560-A-0  Slotwet Mobiliteitsfonds 2023   36560-I-0  Slotwet van de Koning 2023   36560-VI-0  Slotwet...

2024P12272

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024. --1  Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en...

2024P12392

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. --1  Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief...

2024P12421

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040. 31793-261  Motie van het lid Postma c.s. over inzetten op een pakket voorstellen en maatregelen die de energie-armoede in Nederland niet vergroten en daarnaast uitvoerbaar zijn voor Nederland...

2024P12273

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 36550-IX-5  Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van...

2024P11726

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kröger: “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kröger: “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”. 36532-8  Motie van het lid Thijssen over onderzoeken hoe energieprojecten die in coöperatief verband worden...

2024P11728

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het Werkprogramma 2025

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het Werkprogramma 2025. 36410-VIII-139  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het Werkprogramma 2025  

2024P11735

Stemmingsuitslagen

Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)

Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten). 36518-0  Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)  

2024P11730

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranenbeleid

Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranenbeleid. 30139-277  Motie van de leden Nordkamp en Boswijk over onderzoeken hoe het project terugkeerreizen verbreed kan worden   30139-276  Motie van de leden Paternotte en Van der Werf over...

2024P11729

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 36550-VII-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)...

2024P11727

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake een verkennend onderzoek naar het handelen van inlichtingen-en veiligheidsdiensten gericht op critici van het coronabeleid

Brief van het Presidium over een verzoek aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake een verkennend onderzoek naar het handelen van inlichtingen-en veiligheidsdiensten gericht op critici van het coronabeleid. 36142-6  Brief...

2024P11732