Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Boon over de uitdrukking ‘From the river to the sea’ als een oproep tot geweld beschouwen

Besluit: Aangenomen (74-73).

30950-375
Indiener M.C.H. Boon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over zich met de Belastingdienst inspannen om de Anbistatus in te trekken van organisaties die zich antisemitisch uitlaten, terreur verheerlijken of sprekers uitnodigen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid

Besluit: Verworpen.

30950-387
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van de leden Diederik van Dijk c.s. over bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en/of het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie betrekken dat nieuwkomers een bezoek brengen aan een locatie zoals het Nationaal Holocaustmuseum in het kader van hun inburgering (t.v.v. 30950-388)

Besluit: Aangenomen.

30950-399
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 4 anderen