Moties ingediend bij het debat over vervoersarmoede

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van de leden Kröger en De Hoop over bezien hoe afschalingen in de dienstregeling en/of forse tariefstijgingen voorkomen kunnen worden

Besluit: Aangenomen.

31305-456
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Kent over het bevriezen van de prijs van treinkaartjes

Besluit: Verworpen.

31305-457
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid El Abassi over voorkomen dat gemeenten overal binnen de stadsgrenzen betaald parkeren invoeren

Besluit: Verworpen.

31305-458
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over de milieuzones afschaffen

Besluit: Verworpen.

31305-459
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over het in kaart brengen van de groep huishoudens die vanwege de onbetaalbaarheid geen brandstofauto heeft

Besluit: Aangenomen.

31305-460
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van het lid Olger van Dijk over de Stichting van de Arbeid laten adviseren over de toekomst van de reiskostenvergoeding van het woon-werkverkeer (t.v.v. 31305-455)

Besluit: Aangenomen.

31305-463
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC