Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over het zo snel mogelijk verbieden van wegwerp-e-sigaretten

Besluit: Verworpen.

36403-13
Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over overleg met de Europese Commissie voor een Nederlands verbod op wegwerpvapes

Besluit: Aangenomen.

36403-14
Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Crijns over stoomsteentjes met en zonder nicotine onder het rookverbod laten vallen

Besluit: Verworpen.

36403-15
Indiener P.P. Crijns
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Krul over onderzoeken wat er in de uitvoering en qua financiële middelen nodig is om een totaalverbod op alle NZT te kunnen handhaven

Besluit: Aangenomen.

36403-16
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Tielen over met de NVWA de inzet op het oprollen en bestraffen van illegaal aanbod van vapes met smaakjes aanscherpen

Besluit: Aangenomen.

36403-17
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD