Aangehouden motie ingediend bij het debat over antisemitisme

Plenaire vergadering 14 mei 2024

Motie van het lid Van Baarle over onderzoeken hoe religieuze gemeenschappen het systeem van bewaken en beveiligen ervaren ten behoeve van de veiligheid van hun religieuze instellingen

Besluit: Verworpen.

30950-385
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Diederik van Dijk en Flach over verplicht stellen dat nieuwkomers een bezoek brengen aan een locatie zoals het Nationaal Holocaustmuseum in het kader van hun inburgering

Besluit: Aangehouden.

30950-388
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 1 andere