Moties ingediend bij de Wet betaalbare huur

Plenaire vergadering 25 april 2024

Motie van het lid Beckerman over bij uitponding woningen middels een opkoopfonds behouden voor de verhuur

Besluit: Verworpen.

36496-62
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels

Besluit: Verworpen.

36496-63
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Grinwis c.s. over bezien of de indexatie van de WWS-tabel adequaat is en inzicht verschaffen in de neveneffecten van een aanpassing van deze tabel

Besluit: Aangenomen.

36496-64
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over in het Belastingplan 2025 het belastingtarief voor institutionele beleggers verlagen door de tarieven in de overdrachtsbelasting budgetneutraal aan te passen

Besluit: Verworpen.

36496-65
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Madlener over het woningwaarderingsstelsel indien nodig zo aanpassen dat regionale verschillen in woningwaarde en huurprijzen voldoende waarborg bieden voor een redelijk rendement op investeringen

Besluit: Aangenomen.

36496-66
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV

Motie van het lid El Abassi over beleid ontwikkelen om onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden te leggen

Besluit: Aangenomen.

36496-67
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt

Besluit: Verworpen.

36496-68
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over in samenspraak met woningcorporaties criteria vaststellen voor de verkoop van huurwoningen

Besluit: Verworpen.

36496-69
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Welzijn over het extra bezien van stimuleringen met punten die leiden tot het verkrijgen van meer betaalbare woningen voor middenhuurders

Besluit: Aangenomen.

36496-70
Indiener R.M. Welzijn
Kamerlid, NSC