Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Plenaire vergadering 17 april 2024

Motie van het lid Tuinman c.s. over initiatief nemen om de Europese luchtverdediging te versterken en Oekraïne betrekken bij lopende Europese initiatieven

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2067
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 6 anderen

Motie van het lid Boswijk c.s. over een analyse van de risico's van elektrische auto's voor de nationale veiligheid

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2068
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Boswijk over onderzoeken of noodwetgeving kan worden gemaakt om de Russische schaduwvloot aan te pakken

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

21501-20-2069
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Piri c.s. over aansluiten bij het initiatief van de Spaanse premier en overgaan tot de erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat

Besluit: Verworpen.

21501-20-2071
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Piri en Kahraman over modernisering van de douane-unie ten minste voorwaardelijk maken aan het door Turkije respecteren van uitspraken van het EHRM

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2072
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Piri c.s. over de nodige financiële middelen vrij blijven maken voor de strijd van Oekraïne tegen de Russische agressor

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2073
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Emiel van Dijk over ervoor zorgen dat er onder geen beding een versoepeling van de visumplicht komt voor Turkije

Besluit: Verworpen.

21501-20-2074
Indiener E. (Emiel) van Dijk
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de Oekraïense landbouwsector maximaal ondersteunen en Russische ondermijning daarvan tegengaan

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2075
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Campen c.s. over het kritisch volgen van de ontwikkelingen rond de rechtsstaat in Slowakije

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2076
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Kahraman over het openbaar maken van het rapport-Draghi vóór de komende Europese verkiezingen

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2077
Indiener I. Kahraman
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Eerdmans en Tuinman over de Nederlandse defensie-industrie-initiatieven op nationaal niveau ondersteunen

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2078
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van de leden Eerdmans en Diederik van Dijk over het definitief afbreken van de toetredingsgesprekken met Turkije

Besluit: Verworpen.

21501-20-2079
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over het bepleiten van het "one in, one out"-principe aan diverse EU-tafels

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2080
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over de wapenexportvergunningen heroverwegen en bezien op welke wijze het doorvoeren van F-35-onderdelen zo spoedig mogelijk kan worden hervat

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2081
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Houwelingen over het per direct terugdraaien van de 1 miljard extra voor militaire hulp aan Oekraïne

Besluit: Verworpen.

21501-20-2082
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over bij de Europese top aandringen op vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne

Besluit: Verworpen.

21501-20-2083
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over zich inzetten in de Raad om de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst geplaatst te krijgen (t.v.v. 21501-20-2070)

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2084
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen