Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Eerdmans over niet overgaan tot het definitief onklaar maken van de gasputten na het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld

Besluit: Verworpen.

29023-498
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat het onaanvaardbaar is wanneer de leveringszekerheid van gas aan Nederlandse huishoudens en bedrijven onzekerder wordt door de definitieve sluiting van het Groningenveld

Besluit: Verworpen.

29023-499
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over afzien van de voorgenomen accijnsverhoging op lpg en propaan

Besluit: Verworpen.

29023-500
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Kröger over geen onomkeerbare stappen zetten in het versnellen van de gaswinning op de Noordzee voordat het afbouwpad voor gas gereed is

Besluit: Verworpen.

29023-501
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kröger over erop toezien dat nieuwe lng-terminals ook waterstofgereed zijn

Besluit: Aangenomen.

29023-502
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kröger over het rijksvastgoed zo snel mogelijk laten voldoen aan de label C-plicht

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

29023-503
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Erkens over in het wetsvoorstel gasleveringszekerheid opnemen dat de minister voor Klimaat en Energie jaarlijks een te behalen vulgraad voor de gasopslagen vaststelt

Besluit: Aangenomen.

29023-504
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Erkens over een bestuursakkoord met concrete doelstellingen voor de versnelling van gaswinning op de Noordzee

Besluit: Aangenomen.

29023-505
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Teunissen over bij eventuele nieuwe winningsvergunningen voor gasboringen in de Noordzee een clausule invoegen die het mogelijk maakt om de vergunning in te trekken zonder compensatie voor misgelopen inkomsten

Besluit: Verworpen.

29023-506
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Teunissen over voor overeenkomsten voor gaswinning in de Noordzee een kosten-batenanalyse laten maken door een onafhankelijke partij

Besluit: Verworpen.

29023-507
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD