Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken

Besluit: Aangenomen. (73-70)

33836-91
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen over een nieuw plan waarmee interlandelijke adoptie op zorgvuldige wijze wordt afgebouwd

Besluit: Aangenomen.

33836-92
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Nispen en Tseggai over meer hulp voor geadopteerden en laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier

Besluit: Aangenomen.

33836-93
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Ellian over overdracht naar het Nationaal Archief van alle dossiers en archieven over de tragedie van binnenlandse afstand en adoptie van 1956 tot 1984

Besluit: Aangenomen.

33836-94
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kostic c.s. over een rondetafelgesprek met experts over het voorstel tot wijziging van de Transgenderwet

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

33836-95
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet

Besluit: Verworpen.

33836-96
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen