Moties ingediend bij het debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering

Besluit: Aangenomen.

25295-2175
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Tielen over samen met de EU-lidstaten komen tot een productie- en distributieplan

Besluit: Aangenomen.

25295-2176
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Daniëlle Jansen over evenveel aandacht binnen de WHO voor de "One Health"-aanpak als voor verkleining van de risico's van onderzoek naar ziekteverwekkers met pandemisch potentieel

Besluit: Aangenomen.

25295-2177
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC