Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Gabriëls c.s. over module D geen onderdeel laten uitmaken van de MPG

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

31209-251
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over de wijziging van de MPG aanpassen door de zes optionele indicatoren vooralsnog met weegfactor nul in te voeren

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

31209-252
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over een uniforme bepalingsmethode opstellen waarin de som van Global Warming Potential-indicatoren op gebouwniveau wordt gerapporteerd

Besluit: Aangenomen.

31209-253
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Kostic over de aanbeveling uitvoeren dat natuurinclusief inrichten, bouwen en renoveren moet bijdragen aan de minimumvereisten voor een gebiedsspecifieke Basiskwaliteit Natuur

Besluit: Aangenomen.

31209-254
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Kostic over onderzoek doen naar het financieel aantrekkelijker maken van hergebruik en recycling van bouwmaterialen

Besluit: Aangenomen.

31209-255
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Welzijn c.s. over onderzoeken of de Arbeidsinspectie al voldoende is toegespitst op fabrieksmatige bouw

Besluit: Aangenomen.

31209-257
Indiener R.M. Welzijn
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Welzijn c.s. over data uit de pilots beter borgen en ontsluiten om deze breed aan te kunnen wenden voor de transitie naar circulaire bouw

Besluit: Aangenomen.

31209-258
Indiener R.M. Welzijn
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Kostic over laten onderzoeken of het gebruik van Duomix negatieve effecten heeft op milieu en gezondheid (t.v.v. 31209-256)

Besluit: Aangenomen.

31209-259
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD