Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Kostic over het bevoegd gezag helpen om preventieve maatregelen te nemen tegen de uitstoot van schadelijke stoffen door grote vervuilers

Besluit: Aangenomen.

28089-294
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Kostic over een onafhankelijke en transparante nulmeting van alle uitstoot van schadelijke stoffen en alle milieueffecten vanaf het Tata Steel-terrein

Besluit: Verworpen.

28089-295
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Kostic over onafhankelijk onderzoek naar de vervuiling van de bodem onder het Tata Steel-terrein en het effect daarvan op de gezondheid en leefomgeving van omwonenden

Besluit: Verworpen.

28089-296
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD