Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals en een nationaal voorstel voor een exitbelasting uitwerken

Besluit: Aangenomen. (72-71)

25087-331
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere