Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Slagt-Tichelman inzake veilige en legale abortuszorg voor iedereen

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over het op afstand verstrekken van abortuspillen uitzonderen van de Beleidsregel voorschrijven via internet en wetswijzigingen overlaten aan een volgend kabinet

Besluit: Verworpen.

36317-5
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Bikker over digitale verstrekking van medicatie aan patiƫnten in andere EU-lidstaten alleen toestaan als deze lidstaten dit als ondersteuning van hun eigen gezondheidsbeleid ervaren

Besluit: Verworpen.

36317-6
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie