Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland

Plenaire vergadering 9 april 2024

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over de huidige SDE++ voor wind op zee budgetneutraal hervormen om zo een vorm van tweezijdige contracts for difference for power purchase agreements mogelijk te maken (t.v.v. 32637-616)

Besluit: Verworpen.

32637-634
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA