Motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Mooiman c.s. over een grondige analyse van de inzet van macrofinanciële bijstand en een beoordeling van de langetermijnimpact en financiële risico's voor Nederland

Besluit: Verworpen.

21501-07-2026
Indiener J. Mooiman
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen