Motie ingediend bij de Wet NLQF

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Paternotte over onderzoek naar de effectiviteit van het handhavings- en sanctieregime met betrekking tot het gebruik van de naam "hogeschool" en "universiteit"

Besluit: Aangenomen.

36341-8
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66