Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Plenaire vergadering 9 april 2024

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Besluit: Aangenomen.

36341
Indiener A.D. Wiersma
minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
+ 2 anderen

Amendement van de leden Soepboer en Tseggai over het beperken van de reikwijdte van het wetsvoorstel tot formele opleidingen

Besluit: Verworpen.

36341-7
Indiener A.J. Soepboer
Kamerlid, NSC
+ 1 andere