Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoeken of de stapeling van eigen bijdragen kan worden teruggebracht door mensen met een beperking maximaal uit één wet een eigen bijdrage te laten betalen

Besluit: Aangenomen.

24170-312
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Westerveld over het inkomen of vermogen van partners van mensen met een beperking niet laten meetellen bij het bepalen van de hoogte van een uitkering uit de Participatiewet

Besluit: Verworpen.

24170-313
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Westerveld en Krul over regelen dat in alle zorgwetten langdurige indicaties worden afgegeven voor mensen met een levenslange beperking en cliënten inspraak geven op de herindicatietermijn

Besluit: Aangenomen.

24170-314
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Agema over de kilometerregistratie en het persoonlijke kilometerbudget van Valys afschaffen en in de komende brief het tijdpad van afschaffing uiteenzetten

Besluit: Aangenomen.

24170-315
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over kinderen en jongeren betrekken bij de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag

Besluit: Aangenomen.

24170-316
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Kort c.s. over een onderzoek naar de mate van ondertekening en naleving van het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing

Besluit: Aangenomen.

24170-317
Indiener A.H.J. de Kort
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van de leden Joseph en Westerveld over de algemene medische keuring voor mensen met autisme, ADD en ADHD afschaffen voor het afleggen van een rijexamen

Besluit: Aangenomen.

24170-318
Indiener A.S. Joseph
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van de leden Dobbe en Westerveld over de mogelijke effecten van de geplande bezuiniging op gemeenten voor mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen, zoals mensen met een beperking

Besluit: Aangenomen.

24170-319
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Krul over bij de evaluatie expliciet de overheveling van het VN-verdrag Handicap naar een ander ministerie meenemen

Besluit: Aangenomen.

24170-320
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Krul over een duidelijk en vooraf omschreven mandaat voor de interdepartementale werkgroep om maatregelen te kunnen nemen als de uitvoering van de werkagenda stokt

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

24170-321
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid El Abassi over een handreiking voor gemeenten met kaders voor hun lokale inclusieagenda, evenals informatie over de controle en de sancties bij het uitblijven daarvan

Besluit: Aangenomen.

24170-322
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over in samenwerking met ervaringsdeskundigen concreet inhoud geven aan de begrippen "toegankelijkheid" en "inclusie"

Besluit: Aangenomen.

24170-323
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over een op kleinere gemeenten gericht uitvoeringsplan ontwikkelen voor het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusieagenda

Besluit: Aangenomen.

24170-324
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK