Moties ingediend bij het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe de Kamer de interne regelgeving en het toezicht op Kamerleden en Kamerfracties kan versterken

Besluit: Aangenomen.

30821-209
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 9 anderen

Motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om het toezicht op buitenlandse financiële beïnvloeding te versterken

Besluit: Aangenomen.

30821-210
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 9 anderen

Motie van het lid Koekkoek c.s. over de aanbevelingen van de commissie-Fokkens omzetten in een wetsvoorstel teneinde de regeling inzake ambtsmisdrijven werkbaar te maken

Besluit: Aangenomen.

30821-211
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen

Motie van de leden Hermans en Bontenbal over zo spoedig mogelijk toelichten wat noodzakelijk is om dreigingen van statelijke actoren tegen onze nationale veiligheid op een adequate manier tegen te gaan

Besluit: Aangenomen.

30821-212
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Omtzigt en Wilders over zorgen over de aanstaande verkiezingen per brief overbrengen aan de voorzitter van het Europees Parlement en haar vragen passende actie te nemen

Besluit: Aangenomen.

30821-213
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Omtzigt c.s. over binnen twee maanden een hoofdlijnenbrief sturen met de wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in de wet op de ambtsmisdrijven en de Grondwet

Besluit: Aangenomen.

30821-214
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC
+ 7 anderen

Motie van de leden Paternotte en Omtzigt over het maximale doen om partijen vóór het indienen van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement te informeren indien er sprake is van beschuldigingen van Russisch smeergeld

Besluit: Aangenomen.

30821-215
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere