Moties ingediend bij het debat over de artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee

Plenaire vergadering 27 maart 2024

Motie van het lid Van Baarle over geen militaire bijdrage leveren aan Operatie Prosperity Guardian en Operatie Aspides

Besluit: Verworpen.

29521-474
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Dobbe over de deelname aan de missie Poseidon Archer staken

Besluit: Verworpen.

29521-475
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dobbe over in VN-verband inzetten op een gepaste reactie op de situatie in de Rode Zee

Besluit: Verworpen.

29521-476
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dobbe over altijd het parlement informeren bij een vermoeden van burgerslachtoffers bij acties en operaties waar Nederland bij betrokken is

Besluit: Verworpen.

29521-477
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP