Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van de leden Ergin en Beckerman over alle studenten die indirect zijn gediscrimineerd door de fraudeaanpak bij DUO een persoonlijke excuusbrief toesturen

Besluit: Aangenomen.

24724-223
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Ergin c.s. over uitvoeringsprocessen binnen DUO doorlichten op directe en indirecte discriminatie

Besluit: Aangenomen.

24724-224
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Ergin c.s. over de Wet studiefinanciering 2000 toetsen op de menselijke maat zoals beschreven door de enquĂȘtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Besluit: Aangenomen.

24724-225
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Ergin c.s. over bezwaar en beroep online mogelijk maken en studenten hierover actief informeren

Besluit: Aangenomen.

24724-226
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van de leden Stultiens en Beckerman over opleidingsniveau schrappen als risico-indicator voor fraude

Besluit: Verworpen.

24724-227
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Stultiens c.s. over een nieuwe controlemethode hanteren waarbij de bewijslast minder bij studenten en meer bij DUO komt te liggen

Besluit: Verworpen.

24724-228
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bamenga en Stultiens over het invoeren van een algoritme-apk

Besluit: Aangenomen.

24724-229
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Bamenga en Soepboer over eenzijdig overheidshandelen niet langer uitzonderen van de gelijkebehandelingswetgeving in het geval van mogelijk discriminatoir overheidshandelen

Besluit: Verworpen.

24724-230
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman c.s. over ervoor zorgen dat DUO in het vervolg gaat werken met wetenschappelijk onderbouwde algoritmes

Besluit: Aangenomen.

24724-231
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Martens-America en Van Zanten over het gebruik van risicogericht toezicht niet bij voorbaat uitsluiten

Besluit: Aangenomen.

24724-233
Indiener C. Martens-America
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Soepboer over bij het CBS-onderzoek ook laten kijken naar de correlatiecijfers tussen de gebruikte parameters en iemands nationaliteit (t.v.v. 24724-234)

Besluit: Aangenomen.

24724-237
Indiener A.J. Soepboer
Kamerlid, NSC

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken of de hoorplicht kan worden ingevoerd (t.v.v. 24724-232)

Besluit: Aangenomen.

24724-236
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Ergin en Beckerman over eventuele compensatie voor gedupeerde studenten niet bij voorbaat uitsluiten (t.v.v. 24724-222)

Besluit: Verworpen.

24724-235
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 1 andere