Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Besluit: Aangenomen.

36357
Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet ter vervanging van nr. 7 over het vervallen van het opheffen van de omzet-, personeels- en activagrens en een vergunningplicht voor kleine aanbieders

Besluit: Ingetrokken.

36357-11
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Bushoff over een proportionele jaarverantwoording ter vermindering van de administratieve lasten voor micro zorgaanbieders

Besluit: Aangenomen.

36357-14
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Bushoff over uitbreiding van de vergunningplicht bij het starten van een zorginstelling

Besluit: Aangenomen.

36357-15
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Daniëlle Jansen over het toezicht op het verbod op verkoop van tabakswaren in de horeca

Besluit: Aangenomen.

36357-16
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC

Gewijzigd amendement van het lid Dijk ter vervanging van nr. 13 over het afschaffen van het eigen risico

Besluit: Verworpen.

36357-21
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP