Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Besluit: Aangenomen.

36225
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Amendement van de leden Van Nispen en Mutluer over het uiterlijk vijf jaar na de eerste verwerking vernietigen of anonimiseren

Besluit: Ingetrokken.

36225-10
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Mutluer over gegevensdeling door het college van burgemeester en wethouders in de weegfase

Besluit: Aangenomen.

36225-16
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigd amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer ter vervanging van nr. 13 over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens

Besluit: Aangenomen.

36225-17
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een schriftelijke motivering voor het niet informeren van een betrokkene

Besluit: Aangenomen.

36225-18
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar

Besluit: Aangenomen.

36225-31
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Kamerlid, NSC
+ 3 anderen

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht

Besluit: Verworpen.

36225-33
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen