Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van het lid Dijk over het uitwerken van scenario's voor zeggenschap van werknemers over besluiten om werkplaatsen te sluiten of naar het buitenland te verplaatsen

Besluit: Verworpen.

29826-204
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Postma over nadere voorstellen doen voor een strategisch industriebeleid om de regionale mkb-maakindustrie voor Nederland te behouden

Besluit: Aangenomen.

29826-205
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Thijssen over het beschikbaar stellen van een werkgarantiefonds voor (zij)instromers

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

29826-206
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over meer casussen opnemen in de casusgerichte aanpak van het ‘Actieplan cluster 6’ (t.v.v. 29826-207)

Besluit: Verworpen.

29826-208
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA