Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Brief van het Presidium t.g.v. de voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit

Besluit: Besloten overeenkomstig het voorstel niet schriftelijk te stemmen en conform het voorstel van het Presidium te besluiten en mw. mr. Z.J. Oosting te benoemen tot voorzitter van het College van onderzoek integriteit voor een periode van 6 jaar.

35778-2
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV