Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over Én én: een verjongingskuur voor de basiszorg

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van het lid Van den Hil over een onafhankelijke betaaltitel voor casemanagers meenemen in het onderzoek naar de businesscase dementie

Besluit: Aangenomen.

36396-4
Indiener J. van den Hil
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van den Hil over begrijpelijke en inzichtelijke informatie voor patiënten over verschillen in uitkomsten van behandelingen en kwaliteit van zorg

Besluit: Aangenomen.

36396-5
Indiener J. van den Hil
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Daniëlle Jansen over nagaan welke strategieën wenselijk zijn om sociaal-economische verschillen niet groter te laten worden

Besluit: Aangenomen.

36396-6
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Bushoff over voldoende financiële middelen voor gemeenten om de randvoorwaarden voor de uitvoering van de initiatiefnota op orde te brengen

Besluit: Verworpen.

36396-7
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, GroenLinks-PvdA