Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten

Besluit: Aangenomen. (75-74)

21501-20-2062
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21