Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van het lid Patijn over volledige compensatie van de fout van 1,3% in de berekening van de koopkracht van alleenstaanden op het sociaal minimum

Besluit: Aangehouden.

36488-11
Indiener M.H. Patijn
Kamerlid, GroenLinks-PvdA