Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

Plenaire vergadering 21 maart 2024

Motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is

Besluit: Aangenomen.

31793-257
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Flach over zich zeer terughoudend opstellen als het gaat om extra inzet voor de sectoren gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik en om maatregelen die ons belastingstelsel raken

Besluit: Aangehouden.

31793-258
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Teunissen en Kröger over er voor pleiten om in de uitwerking van de klimaatdoelen transparant te zijn over respectievelijk het aandeel emissiereductie/landgebruik en CCS/CCU

Besluit: Aangenomen.

31793-259
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Teunissen over zich in Europees verband inzetten om biomassaverbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron

Besluit: Aangehouden.

31793-260
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Postma c.s. over inzetten op een pakket voorstellen en maatregelen die de energie-armoede in Nederland niet vergroten en daarnaast uitvoerbaar zijn voor Nederland

Besluit: Aangehouden.

31793-261
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Postma over een strategie ontwikkelen voor de inzet van Nederland als het gaat om CCS

Besluit: Aangenomen.

31793-262
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Vermeer en Postma over concrete maatregelen die lokale waterstofproductie makkelijker en sneller mogelijk maakt door de risico's voor gemeenten te beperken

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

31793-263
Indiener H. Vermeer
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Teunissen over in Europa pleiten voor een Europees klimaatdoel van tenminste 95 procent CO2-reductie voor 2040 ten opzichte van 1990

Besluit: Verworpen.

31793-264
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Teunissen over pleiten voor gemeenschappelijke Europese definities van CCS, CCU en CDR

Besluit: Aangenomen.

31793-265
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Houwelingen over afzien van de 2040 doelstellingen en de energietransitie vertragen tot het stroomnet de transitie aankan

Besluit: Verworpen.

31793-266
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD