Motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Plenaire vergadering 19 maart 2024

Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)

Besluit: Aangenomen.

36270-9
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, GroenLinks-PvdA