Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Plenaire vergadering 19 maart 2024

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Besluit: Aangenomen.

35746
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het bewerkstelligen van een dierwaardige veehouderij toevoegen aan te financieren maatregelen van het Transitiefonds

Besluit: Aangenomen.

35746-17
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen ter vervanging van nr. 16 over een aangepaste invulling van intrinsieke waarde, het afbouwen van ingrepen zonder diergeneeskundige noodzaak en het wettelijk vastleggen van ontwerpprincipes voor regels over het bedrijfsmatig houden van dieren

Besluit: Aangenomen.

35746-30
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Vedder ter vervanging van nr. 13 over een grondslag om bij amvb regels te stellen over het bedrijfsmatig houden van dieren rekening houdend met een redelijke overgangstermijn en terugverdientijd

Besluit: Verworpen.

35746-33
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van nr. 32 over een verbod op ingrepen zonder diergeneeskundige noodzaak per 2025 en het wettelijk vastleggen van de vereisten voor het bedrijfsmatig houden van dieren

Besluit: Verworpen (45-99).

35746-34
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD